Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Centralna Cyfrowa Waluta Bankowa (CBDC) w Kanadzie: Szansa czy Zagrożenie dla Systemu Bankowego?


Centralna Cyfrowa Waluta Bankowa (CBDC) – Zagrożenie czy Szansa dla Systemu Bankowego?

Badanie przeprowadzone przez Bank Kanady analizowało potencjalne skutki wprowadzenia centralnej cyfrowej waluty bankowej (CBDC) na system bankowy kraju. Wyniki analizy, pt. „Central Bank Digital Currency and Banking Choices”, są autorstwem ekonomistów: Jiaqi Li, Andrew Usher i Yu Zhu.

CBDC a Produkty Bankowe

Według badania, CBDC mógłby stanowić poważne zagrożenie dla banków komercyjnych jedynie w sytuacji, gdy oferowałby klientom oprocentowanie oraz usługi takie jak kredyty hipoteczne. Instytucje finansowe pozostaną jednak atrakcyjne dla klientów, ponieważ oferują szeroką gamę różnorodnych produktów finansowych, co zostało docenione przez Kanadyjczyków.

Preferencje Kanadyjczyków

Kanadyjczycy cenią swoje banki, przede wszystkim za oferowane produkty związane z kredytem, takie jak kredyty hipoteczne czy karty kredytowe. To właśnie te usługi stanowią dla nich istotny element decydujący o wyborze instytucji finansowej.

Potencjał CBDC

Badanie wykazało, że CBDC bez oprocentowania i dodatkowych produktów finansowych oraz bez fizycznych lokalizacji usługowych, takich jak oddziały banków, przyciągnąłby zaledwie 1% depozytów bankowych. Z kolei korzystanie z oddziałów banków komercyjnych oraz placówek Poczty Kanadyjskiej sprawiłoby, że centralna cyfrowa waluta bankowa stałaby się bardziej atrakcyjna dla społeczeństwa.

Wyzwania dla CBDC

Bank centralny podejmuje próby przeprowadzenia testów izłych wykonalności dotyczących potencjalnego cyfrowego dolara, starając się przekonać obywateli do tego nowatorskiego pomysłu. Jednakże większość Kanadyjczyków odczuwa brak zaufania do CBDC, obawiając się głównie o prywatność finansową, co stanowi istotne wyzwanie dla ewentualnego wdrożenia cyfrowej waluty.

Warto zauważyć, że nawet przy wysokim limicie transakcji, np. 25 000 CAD (18 590 USD), udział środków płynnych trzymanych w CBDC mógłby ulec znacznemu zmniejszeniu. Ostateczna decyzja dotycząca centralnej cyfrowej waluty bankowej w Kanadzie pozostaje jeszcze otwarta, jednak obserwuje się różne perspektywy i potencjalne korzyści oraz wyzwania z nią związane.