Prywatność

Banki centralne wprowadzające cyfrowe waluty centralne (CBDC) budzą obawy o prywatność cyfrową. Istnieje ryzyko, że CBDC umożliwi większą kontrolę państwa nad systemami płatności. Jednak obecnie już jesteśmy narażeni na utratę…