Bank centralny Izraela przygotowuje się do wprowadzenia cyfrowej szekli: Nowy Izraelski Szelk (ILA) – Perspektywy i wyzwania.


Bank centralny Izraela wspiera cyfrową walutę banku centralnego

Bank centralny Izraela planuje wprowadzić cyfrową walutę banku centralnego pod nazwą Nowy Izraelski Szelk (ILA) z opcją naliczania odsetek. Nowa cyfrowa waluta będzie oparta na dwupoziomowym modelu, oferując natychmiastowe płatności, wsparcie dla wielu transakcji, możliwość korzystania offline, limity sald oraz opcję naliczania odsetek.

Prywatność użytkowników w centrum projektu

Bank centralny Izraela zapewnia, że mimo dostępu do niezbędnych informacji do działania systemu, nie będzie miał dostępu do personalnych danych dotyczących sald i transakcji użytkowników końcowych. Priorytetem projektu jest ochrona prywatności osób korzystających z cyfrowej waluty.

Banki komercyjne jako uczestnicy systemu

Obecnie komercyjne banki w Izraelu oferują 4,86% oprocentowanie depozytów fiat w ILA. W ramach planów banku centralnego, banki będą miały możliwość trzymania ILA CBDC jako część swojego rezerwuaru płynności krótkoterminowej, niemających odsetek.

Ostateczność decyzji i próba pilotażowa

Decyzje dotyczące cyfrowej waluty Nowego Izraelskiego Szelka nie są jeszcze ostateczne z powodu złożoności systemu. Na chwilę obecną nie przeprowadzono konkretnej próby pilotażowej, co może wpłynąć na dalszy rozwój projektu.

Przyszłość cyfrowej szekli Izraela

Portal Cointelegraph informował w kwietniu 2023 roku o planach banku centralnego Izraela dotyczących wprowadzenia cyfrowej waluty. W razie wzrostu popularności stablecoinów, bank centralny może przyspieszyć proces implementacji ILA CBDC, jednak na razie stablecoiny nie cieszą się znaczącym użyciem jako środek płatniczy w Izraelu.

Wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego w Izraelu może przynieść szereg korzyści zarówno dla konsumentów, jak i instytucji finansowych, jednak kluczowy jest rozwój systemu zapewniającego bezpieczeństwo, prywatność i efektywność transakcji.