Bangko Sentral ng Pilipinas szykuje się do wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego – co to oznacza dla sektora finansowego Filipin?


Bangko Sentral ng Pilipinas planuje wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego

Według informacji ze źródła, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) zamierza uruchomić cyfrową walutę banku centralnego (CBDC) w ciągu dwóch lat. Ta inicjatywa ma na celu modernizację sektora finansowego Filipin poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań płatniczych.

CBDC bez technologii blockchain

Jednym z kluczowych punktów jest fakt, że CBDC nie będzie oparty na technologii blockchain, w przeciwieństwie do niektórych innych cyfrowych walut opracowywanych przez inne banki centralne. Decyzja ta jest wynikiem negatywnych doświadczeń innych instytucji związanych z wykorzystaniem blockchain w sektorze finansowym.

Rozwój Philippine Payment and Settlement System

Gubernator Eli Remolona wspomniał, że CBDC prawdopodobnie skorzysta z istniejącej technologii wspierającej Philippine Payment and Settlement System (PPSS). PPSS to kluczowy system płatności i rozliczeń w kraju, co sugeruje, że BSP chce zintegrować cyfrową walutę banku centralnego z już istniejącą infrastrukturą.

Zastosowanie CBDC

Wiadomo, że CBDC miałby być wykorzystywany głównie do płatności międzybankowych, a uczestnikami tego systemu miałyby być wyłącznie banki. Jednakże ostateczne kwestie dotyczące sposobu integracji CBDC z PPSS lub możliwej niezależności tego rozwiązania nie zostały jeszcze precyzyjnie określone.

Zapowiedź Bangko Sentral ng Pilipinas dotycząca wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego oznacza krok w kierunku transformacji sektora finansowego Filipin. CBDC może znacząco ułatwić i przyspieszyć procesy płatnicze oraz wpłynąć pozytywnie na efektywność całościowego systemu finansowego kraju.