Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC) a bezpieczeństwo obywateli

Cyfrowa waluta banku centralnego (CBDC) to rodzaj waluty cyfrowej emitowanej i gwarantowanej przez bank centralny danego kraju. Kluczową cechą CBDC jest bezpieczeństwo, które często porównywane jest do bezpieczeństwa gotówki. Banki centralne argumentują, że wprowadzenie CBDC może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Wpływ CBDC na system bankowy

Jednakże, implementacja modeli CBDC niesie ze sobą pewne wyzwania, zwłaszcza w kontekście ich interakcji z systemem bankowości komercyjnej. Kluczową kwestią jest wpływ, jaki CBDC może mieć na system bankowy oraz czy zwiększy ryzyko „ucieczki” od banków komercyjnych. Projektowanie CBDC wymaga znalezienia delikatnej równowagi między bankami centralnymi a komercyjnymi.

Limit posiadania CBDC

Jednym ze sposobów kontroli emisji cyfrowych walut banków centralnych jest ustanowienie limitów na ich posiadanie przez obywateli. Badanie wskazało, że optymalnym limitem posiadania CBDC dla euro cyfrowego może być kwota około 3000 euro. Warto jednak zauważyć, że istnieje różnica między limitami dla euro a funta cyfrowego, co sugeruje, że niektórzy są bardziej skłonni do paniki niż inni.

Gwarancja depozytów a CBDC

Ważne jest również uwzględnienie gwarancji depozytów w bankach europejskich podczas dyskusji na temat limitów posiadania CBDC. Obecnie gwarancja depozytów wynosi 100 000 euro na każde konto bankowe, co stanowi 33-krotnie większą kwotę niż sugerowany limit posiadania cyber euro. Istnieje obawa, że banki mogą dążyć do zmniejszenia gwarancji depozytów, co potencjalnie zwiększyłoby ryzyko dla depozytów obywateli.

Patrick McConnell – ekspert ds. rynków finansowych

Patrick McConnell, autor omawianych kwestii, jest akademikiem i cenionym konsultantem ds. zastosowania technologii na rynkach finansowych. Jego analizy oraz perspektywy na temat CBDC zostały dalej rozwinięte w publikacji „Odblokowanie potencjału ekosystemu CBDC” opublikowanej przez OMFIF i Giesecke+Devrient.