Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin
12 lutego 2024 | 15:16

Projekt ustawy w stanie Iowa ma na celu ograniczenie wpływu cyfrowej waluty banku centralnego

Projekt ustawy złożony w Izbie Reprezentantów stanu Iowa ma na celu ograniczenie wpływu potencjalnej przyszłej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Zgodnie z tym dokumentem, agencje rządowe stanu nie będą mogły przyjmować płatności za pomocą cyfrowej waluty banku centralnego oraz uczestniczyć w testach związanych z tą walutą. Podobne prawo zostało już przyjęte w Alabamie w 2023 roku, a inne stany, takie jak Floryda i Indiana, również podjęły kroki w celu ograniczenia stosowania CBDC poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaw.

Kontrowersje dotyczące wpływu takiej ustawy

Niemniej jednak, nie ma pewności, jak taka ustawa wpłynie na praktyczne wdrożenie cyfrowej waluty banku centralnego w przypadku, gdy rząd federalny podejmie próbę jej wprowadzenia. Opponenci takiego prawa argumentują, że stany nie mają możliwości zatrzymać CBDC, ponieważ federalne prawo automatycznie uchyla prawo stanowe, zgodnie z zapisami supremacji.

Podobne sytuacje miały już miejsce w przypadku legalizacji marihuany dla celów medycznych w Kalifornii lub wdrażania ustawy REAL ID z 2005 roku, której pełne wdrożenie opóźniane było przez protesty i opór ze strony stanów.

Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC)

Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC) są wirtualnymi banknotami lub monetami przechowywanymi w cyfrowym portfelu na komputerze lub smartfonie. Różnica między CBDC a cyfrowym pieniądzem peer-to-peer, jak bitcoin, polega na tym, że wartość cyfrowej waluty banku centralnego jest wspierana i kontrolowana przez rząd, tak jak tradycyjna waluta fiat.

Zalety i wady cyfrowych walut banków centralnych

Wprowadzenie cyfrowych walut banków centralnych przez rządy jest sprzedawane jako obiecująca bezpieczną, wygodną i bardziej bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych pieniędzy w formie gotówki. Jednak istnieje ciemna strona – obietnica kontroli. Eliminacja gotówki stwarza potencjał do śledzenia i kontrolowania wydatków konsumentów przez rząd. Przy użyciu cyfrowej waluty, władze mogą mieć zdolność do wyłączenia możliwości dokonywania zakupów przez jednostki.

Cyfrowe waluty banków centralnych wzbudzają także obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Gromadzenie danych o transakcjach finansowych może prowadzić do naruszenia prywatności obywateli, a także stwarzać ryzyko dla ich bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku cyberataków i wycieków danych.

Podsumowanie

Projekt ustawy w stanie Iowa jest kolejnym krokiem podejmowanym przez niektóre stany w celu ograniczenia wpływu cyfrowej waluty banku centralnego. Kontrowersje związane z tą kwestią wynikają z niejasności dotyczącej możliwości wprowadzenia takiego prawa w praktyce oraz obaw związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Bez względu na ostateczny rezultat, ewolucja cyfrowych walut banków centralnych będzie obserwowana przez naukowców, ekspertów finansowych oraz władze państwowe z zainteresowaniem.